Plné znění výzvy k podání nabídky na vybavení šaten školy naleznete zde.