Nový obor Technické lyceum

Ve školním roce 2024/2025 bude poprvé otevřen nový maturitní obor Technické lyceum. Tento obor je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch oblastí, které reagují na nejmodernější technologické trendy na pracovního trhu a jsou významné pro rozvoj technického myšlení.

Tento obor může řešit dilema volby mezi všeobecným gymnáziem a odborným vzděláním s vyšším podílem praxe.

V rámci tohoto oboru nabízíme výběr ze dvou zaměření, které umožní žákům se od 3. ročníku profilovat:

  • Kyberbezpečnost a chytrá zařízení
  • Robotika a 3D technologie

Základní informace o oboru a učební plán ke stažení ve formátu PDF.

„Bude to opravdu špičkový obor pro ty nejlepší žáky, kteří počítají s tím, že po maturitě nastoupí na vysokou školu. Moc nás těší, že už během prvního dne otevřených dveří bylo zřejmé, že o něj bude zájem.“

ředitel Milan Timko

Technické lyceum připravuje studenty pro další studium technických oborů na úrovni terciálního vzdělávání nebo v rámci celoživotního vzdělávání. Absolvent získá odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce s uplatněním na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, základy tvorby webových stránek, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků a uplatnění základních poznatků z ekonomiky a managementu.

„Technické lyceum je primárně zaměřeno na nadané žáky, kteří se učí na jedničky, maximálně dvojky. Cílem nového oboru je usnadnit jim vstup na vysokou školu, aby ji mohli bez problémů vystudovat.“ 

učitel Vít Podroužek

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down