Dne 9.12.2011 proběhla školní kola v jazykové olympiádě v německém a anglickém jazyce.

Výledky školního kola olympiády v německém jazyce

kategorie umístění Jméno a příjmení třída poznámka
III.B 1.místo CUCE Joel Timothy MSM3 postup do krajského kola
III.A 1.místo SUKDOLÁKOVÁ Markéta IE3 postup do okresního kola
III.A 2.místo PRAŽÁK Stanislav EPS3 postup do okresního kola
III.A 3.místo BARTYZALOVÁ Jitka IE2

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce

kategorie umístění Jméno a příjmení třída poznámka
1.-2.místo MAZÁK Matěj EPS1 postup do okresního kola
1.-2.místo BALEK Pavel MSM3 postup do okresního kola
3.místo CHALOUPKA Jiří EPS2

Všem finalistům školních kol gratulujeme a postupujícím přejeme dobré výkony a úspěch v dalších kolech olympiády.