Upozornění

V sekci ‚Maturitní zkoušky‘ je umístěn dokument ‚Jednotné zkušení schéma pro MZ v roce 2012‘ – rozvrh dílčích písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro rok 2012.