Oznamujeme, že byla upravena llhůta pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.6.2012 ve 12:00 hod.

Komise pro otevírání nabídek se sejde dne 29.6.2012 ve 12:00 hod v kanceláři ředitele školy na adrese U Hřiště 527, Velešín.

Ostatní termíny stanovené ve výzvě se nemění.