Nejstarší studentský projekt oboru EPS – ‚Falcon – studentský webový portál SOŠ Velešín‚, byl po pokusech ze školních let 2010-2012 opět vzkříšen. Tento rok se konečně podařilo sestavit stabilní administrátorský i redaktorský tým.

Čtěte Falcon – studentský portál SOŠ Velešín

na adrese ZDE: http://falcon.sosvel.cz