Příběhy bezpráví.

Příběhy bezpráví Dne 23.11.2012 proběhlo na naší škole v rámci projektu Jeden svět na školách promítání filmu České děti. Promítání se zúčastnili žáci 1. ročníků studijního oboru Programátor NC a CNC obráběcích strojů a oboru Mechatronik. Po shlédnutí filmu, který byl zaměřený na život v naší republice v 70. a 80. letech, měli žáci možnost o situaci diskutovat s PhDr. Jiřím Petrášem z Jihočeského muzea.