Výsledek výzvy k podání nabídek vyhlášené dne 23. 1. 2013 a změněné dne 12. 2. 2013 Technologie pro dílnu hydrauliky‘ je k nahlédnutí zde.