banner_ceske-rucicky

Dne 7. 3. 2013 proběhlo na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín regionální kolo soutěže ‚České ručičky‘ jejímž vyhlašovatelem je Cech KOVO ČR.

Soutěže se účastnili žáci maturitního oboru Mechanik seřizovač, kteří postoupili do regionálního kola ze školních kol této soutěže. Žáci soutěžili v programování CNC strojů s řídícím systémem Heidenhain iTNC 530.

Výsledky soutěže:

Umístění Soutěžící Škola Počet bodů
1. Petr RAČÁK SOŠ SE Velešín 370
2. Jiří KRONIKA SOŠ SE Velešín 340
3. František DANIEL VOŠ, SPŠ automobilní Č. Budějovice 308

Do celostátního kola této soutěže, které se bude konat ve Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2013 postupují tito soutěžící:

  • Petr Račák ze SOŠ SE Velešín
  • František Daniel z VOŠ, SPŠ automobilní Č. Budějovice