Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici zde.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku na informační schůzce dne 24. 4. 2013 v 8:00 hod. nebo dle zákona do 10 pracovních dnů ode dne 22. 4. 2013.

Jestliže uchazeč svůj zápisový lístek na školu neodevzdá v zákonné lhůtě, ruší se účinnost rozhodnutí o přijetí.