Výzva k podání nabídek

Dne 4. 7. 2013 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek  – Tisk výukových materiálů.

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde.