Images: pf2015.png

První den otevřených dveří přilákal do velešínské školy zájemce z celých jižních Čech

Ačkoliv byla sobota (22. listopadu), Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín byla plná lidí. Zájemci z celých jižních Čech využili den otevřených dveří a seznámili se jak s prostorami školy, tak i kantory a jednotlivými obory.

„Návštěvnost byla naprosto skvělá. Řekl bych dokonce, že jsme se dostali až na maximum,“ má radost Milan Timko, ředitel školy. „Zájem byl o všechny obory, protože rodiče správně usuzují, že právě obory, které u nás učíme, mají i do budoucna perspektivu. Velmi oceňovali především nové technologie, do kterých jsme v průběhu minulého roku investovali osmnáct milionů korun a také celkový vzhled školy, který se zateplením všech budov, jež momentálně dokončujeme, podstatně změnil. Celkově musím říct, že byli rodiče o naší škole velmi dobře informováni.“

Milan Timko také zmínil, že oproti předešlým letům se nejspíš zvýšil zájem o učební obory. „Jestli tomu tak ale skutečně je, se dozvíme až po odevzdání zápisových lístků,“ dodal.

Další den otevřených dveří se uskuteční 2. prosince, a to od 8 do 17 hodin. Tentokrát již budou moci zájemci nahlédnout i do zrekonstruovaných prostor, protože stavba bude škole předána poslední listopadový den.

Závěrečný den otevřených dveří naváže o více než měsíc později - 8. ledna, opět od 8 do 17 hodin. Jestliže ani jeden z termínů nevyhovuje, je možné si domluvit individuální prohlídku.

Přijímací řízení proběhne 22. a 23. dubna. Na čtyřleté studijní obory se bude konat přijímací zkouška formou písemného testu z matematiky. Na tříleté studijní obory se zkoušky konat nebudou.

Následující dny otevřených dveří na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín:

soutěž - Střední Roku 2015

podpoř sám sebe a hlasuj pro SOŠ Velešín

Informační schůzka rodičů

Dne 27. 11. 2014 proběhnou informativní schůzky pro rodiče v čase
od 16:00 hod do 18:00 hod rozmístění tříd do jednotlivých místostí bude uvedeno ve vestibulu školy.

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

Velešínská odborná škola získala prestižní ocenění

Velešínská odborná škola získala prestižní ocenění Doporučeno zaměstnavateli 2014

Upozornit na střední školy a fakulty vysokých škol, které své studenty nejlépe připravují na zaměstnání. Takový je cíl prestižního ocenění Doporučeno zaměstnavateli, které udělují zástupci předních zaměstnavatelů z České republiky. Jednou z letošních oceněných škol je také Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, která získala v Jihočeském kraji třetí místo.„Diplom jsme si převzali v pondělí 13. října na půdě Jihočeské univerzity. Samotnému předání předcházela přednáška ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka,“ uvedl Milan Timko, ředitel velešínské školy.

Ředitel i zaměstnanci školy mají z ocenění radost. Získali důležitou zpětnou vazbu, ze které vyplývá, že dělají svou práci dobře. Titul Doporučeno zaměstnavateli zároveň zvyšuje prestiž školy.„Jsme škola, která se o budoucnost svých žáků skutečně stará. Diplomu, který jsme získali na základě hlasování firem v regionu, a který je určitou odměnou za naši snahu, si velmi vážíme,“ dodal Milan Timko.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín spolupracuje s mnoha důležitými regionálními firmami, ve kterých studenti získavají praxi. Mnozí poté v těchto firmách nacházejí i pracovní uplatnění.

Oznámení pro žáky školy

Oznamujeme žákům 3. a 4. ročníků, že vyučování bude zahájeno po ukončení odborné praxe dne

6. 10. 2014 v 7:30 hod. třídnickou hodinou.

Partnerství s vysokými školami je pro velešínské středoškoláky přínosem

Spolupráci s vysokými školami si chválí Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, která vloni stála u vzniku Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE, jež si kladlo za cíl kontinuitu odborného vzdělávání. Zároveň se stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

„Ukázalo se, že blízká spolupráce s vysokými školami byl opravdu dobrý krok,“ řekl Milan Timko a dodal: „Díky výhodám, které toto partnerství přineslo, jsme v uplynulém roce ještě více zdokonalili výuku.“

Největší výhodou je, že studenti mohou po maturitě plynule navázat na studium ve svém oboru na škole vysoké. „Už jenom fakt, že se během středoškolských studií mohou seznámit se svými potencionálními budoucími profesory, mnozí žáci vítají. Vysokoškolští profesoři u nás pořádají přednášky, jsou tedy s našimi studenty v kontaktu,“ dodal Milan Timko.

Do budoucna chce ředitel velešínské školy navázat spolupráci s VŠTE ohledně oboru mechatronika. „Tento obor u nás vyučujeme, takže další bližší spolupráce bude pro obě strany jednoznačným přínosem.“

Zatímco spolupráci s Vysokou školu technickou a ekonomickou využívají studenti strojírenských oborů, partnerství s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity je výhodné pro studenty počítačových oborů.

„Ze spolupráce profitují i vysoké školy, které mohou využívat naše vybavení. Za zmínku také stojí, že někteří naši učitelé na těchto partnerských vysokých školách přednášejí,“ uzavřel Milan Timko.

Foto: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín (autor - Václav Votruba).

Na velešínské střední škole roste zájem o strojírenské obory

Strojírenské obory lákají každým rokem stále více školáků. Přesvědčují se o tom na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín, kde je nárůst nových studentů markantní. Faktorů, které stojí za vyšším zájmem, může být hned několik.

„Letos nám do lavic zasedlo 150 nových žáků, přičemž ze čtvrtých a třetích ročníků jich odešlo 76. Skutečně pozorujeme velký zájem o strojírenství. Je to zajímavé, protože před lety jasně vítězily počítačové obory. Ty nyní stagnují, počet nových studentů neroste, ani neklesá,“ uvedl Milan Timko, ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín.

Nyní má velešínská škola celkem 394 žáků. „Pozitivním faktem je, že stoupá jejich kvalita. Hlásí se k nám i uchazeči, kteří by před lety vyhledávali jen gymnázia,“ dodal Milan Timko.

Proč tomu tak je? Ředitel věří, že velkou roli hraje následné uplatnění na trhu práce. Velešínská škola také spolupracuje s dvanácti firmami, které mladé absolventy zaměstnávají.

„Víme, co tyto firmy chtějí. Snažíme se jim přizpůsobit i v praktické výuce, takže se dá říct, že studenty přímo připravujeme na práci v těchto firmách,“ řekl Milan Timko a dodal: „Myslím si, že je tato spolupráce výhodná pro obě strany. Studenti se s firmami seznámí a hlavně získají velmi důležitou praxi. Naši učitelé také každý měsíc vyhodnocují výsledky jednotlivých žáků - docházku, známky, praxi a tak dále. To je pro firmy samozřejmě také důležité.“

Foto: Školní dílny (archiv školy).

autor: Václav Votruba
Rozpis odborných praxí pro školní rok 2014/2015.

Žáci 3. a 4. ročníků zahájí vyučování dne 15. 9. 2014 v 7:00 hod. ve firmách dle rozpisů:

MS4, M4, MSM3, MS3, MOK3

Výzva k podání nabídek

Dne 16. 7. 2014 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Výzva k podání nabídek

Dne 13.6.2014 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek

Tisk výukových materiálů II

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

 

Zahájení školního roku 2014/2015

Images: vykricnik.jpg

Z důvodu rekonstrukce budovy školy bude školní rok

2014/2015 zahájen dne 15. 9. 2014

1. ročníky zahájí školní rok v 8:00 hod. v jídelně školy.

2. ročníky zahájí školní rok v 7:30 hod. v učebnách.

3. a 4. ročníky zahájí školní rok na odborných praxích (rozpis bude zveřejněn).

Přijímací řízení 2014 - 2.kolo

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 vyhlašujeme 2.kolo přijímacího řízení na studijní a učební obory:

název oboru kód oboru počet volných míst
ELEKTROTECHNIKA
ŠVP Počítačové systémy
26-41-M/01 4
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
ŠVP Informatika v ekonomice
18-20-M/01 10
MECHANIK SEŘIZOVAČ
ŠVP Programátor CNC obráběcích strojů
23-45-L/01 5
MECHANIK SEŘIZOVAČ
ŠVP Mechatronik
23-45-L/01 3

Přihlášky je možné zaslat poštou nebo doručit osobně do 19.5.2014

Přijímací řízení proběhne dne 23.5.2014 podle kritérii stanovaných ředitelem školy pro přijímací řízení pro školní rok 2014/2015.

Více informací o oborech zde.

Výzva k podání nabídek

Dne 6.5.2014 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek

Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín II

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Oznámení o zrušení veřejné zakázky zakázky

Oznamujeme, že ke dni 2.5. 2014 bylo zrušeno výběrové řízení na zakázku 'Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín.', která byla zveřejněna dne 17.4.2014.

Oznámení o vydání dodatečných informací k zadání veřejné zakázky

Oznamujeme, že ke dni 30. 4. 2014 byly vydány dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce 'Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín.', která byla zveřejněna dne 17.4.2014.

Dodatečné informace jsou k diskozici zde:

O studium na SOŠ Velešín je stále větší zájem

Veliký zájem letos projevili žáci základních škol o studium na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín. Do prvního kola přijímacího řízení dorazilo 264 přihlášek, což je zhruba o 100 více, než tomu bylo vloni.

„Je evidentní, že je o naši školu zvýšený zájem, a to pravděpodobně i z důvodu naší spolupráce s vysokými školami,“ uvedl ředitel školy Milan Timko a připomněl tak fakt, že velešínská škola před časem spojila síly s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, což studentům jak počítačových, tak strojírenských oborů přináší řadu výhod.

„Za zmínku také stojí, že se k nám oproti dřívějším rokům hlásí daleko více žáků a žákyň s lepšími průměry,“ řekl Milan Timko.

I na velešínské střední odborné škole se 22. dubna konaly přijímací zkoušky, a to pro čtyřleté studijní obory. „Zvládli je téměř všichni zúčastnění. Byli velmi šikovní,“ dodal ředitel.

O studium na SOŠ Velešín je stále větší zájem

Veliký zájem letos projevili žáci základních škol o studium na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín. Do prvního kola přijímacího řízení dorazilo 264 přihlášek, což je zhruba o 100 více, než tomu bylo vloni.

„Je evidentní, že je o naši školu zvýšený zájem, a to pravděpodobně i z důvodu naší spolupráce s vysokými školami,“ uvedl ředitel školy Milan Timko a připomněl tak fakt, že velešínská škola před časem spojila síly s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, což studentům jak počítačových, tak strojírenských oborů přináší řadu výhod.

„Za zmínku také stojí, že se k nám oproti dřívějším rokům hlásí daleko více žáků a žákyň s lepšími průměry,“ řekl Milan Timko.

I na velešínské střední odborné škole se 22. dubna konaly přijímací zkoušky, a to pro čtyřleté studijní obory. „Zvládli je téměř všichni zúčastnění. Byli velmi šikovní,“ dodal ředitel.

Oznámení o změně v zadání veřejné zakázky zakázky

Oznamujeme, že ke dni 24. 4. 2014 bylo změněno zadání Výzvy k podání nabídek na zakázku 'Dodávka informačních a komunikačních technologií pro SOŠ SE Velešín.', která byla zveřejněna dne 17.4.2014.

Upravené dokumenty jsou k dispozici zde:

chevron-down