Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015.

Výsledky přijímacího řízení pro učební obory pro školní rok 2014/2015 jsou k dispozici zde.

Učební obor Elektromechanik pro stroje a zařízení se ve školním roce 2014/2015 nebude otevírat.

Výsledky přijímacího řízení pro studijní obory pro školní rok 2014/2015 jsou k dispozici zde.

Studijní obor Letecký mechanik se ve školním roce 2014/2015 nebude otevírat.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku dle zákona do 10 pracovních dnů ode dne 28. 4. 2014, to je nejpozději do 14. 5. 2014.

Jestliže uchazeč svůj zápisový lístek na školu neodevzdá v zákonné lhůtě, ruší se účinnost rozhodnutí o přijetí.