Výzva k podání nabídek

Dne 16. 7. 2014 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde: