Oznámení pro žáky školy

Oznamujeme žákům 3. a 4. ročníků, že vyučování bude zahájeno po ukončení odborné praxe dne

6. 10. 2014 v 7:30 hod. třídnickou hodinou.