Informační schůzka rodičů

Dne 27. 11. 2014 proběhnou informativní schůzky pro rodiče v čase
od 16:00 hod do 18:00 hod rozmístění tříd do jednotlivých místostí bude uvedeno ve vestibulu školy.

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.