Images: pf_2016.jpg

Programátor CNC strojů


SOŠ SE Velešín získala ocenění
'Škola doporučená zaměstnavateli'

Další velký úspěch zaznamenala střední odborná škola strojní a elektrotechnická na říjnové výstavě Vzdělání a řemeslo 2015, kde získala prestižní 2. místo a ocenění Škola doporučená zaměstnavateli



Ředitel SOŠ SE Velešín Milan Timko (uprostřed) s obdrženým oceněním před stánkem Klubu zaměstnavatelů



Cílem ocenění Škola doporučená zaměstnavateli, které udělují zástupci předních zaměstnavatelů z České republiky je upozornit na střední školy a fakulty vysokých škol, které své studenty nejlépe připravují na zaměstnání. Jednou z letošních oceněných škol je také Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, která získala v Jihočeském kraji skvělé druhé místo.

Ředitel i zaměstnanci školy mají z ocenění velkou radost. Opět získali důležitou zpětnou vazbu, ze které jednoznačně vyplývá, že svou práci dělají velmi dobře. Titul Škola doporučená zaměstnavateli zároveň zvyšuje prestiž školy.



„Jsme škola, která se o budoucnost svých žáků skutečně stará. Diplomu, který jsme získali na základě hlasování firem v regionu, a který je určitou odměnou za naši snahu, si velmi vážíme,“ dodal Milan Timko.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín spolupracuje s mnoha důležitými regionálními firmami, ve kterých studenti získavají praxi. Mnozí poté v těchto firmách nacházejí i pracovní uplatnění.

Praxe je pro studenty nezbytná

VELEŠÍN Je to vzájemná symbióza školy i velkých podniků, ze které těží především studenti. Spolupráce velešínské Střední odborné školy strojní a elektrotechnické s firmami, jako je Bosch nebo Engel, umožňuje, že praxe znovu začíná dohánět v učivu teorii a pomáhá absolventům lépe se uplatnit v pracovním procesu. Právě s firmou Engel letos škola rozšířila spolupráci o další stupeň, přímo v areálu v Kaplici totiž žáci pracují pod dohledem svého mistra a učí se práci, která je pro podnik nepostradatelná. „Nemyslím to jako frázi nebo proklamaci, ale skutečně se snažíme udělat pro naše žáky maximum. Hlavní prioritou je, aby našli po ukončení školy práci, což se nám daří,“ říká ředitel školy Milan Timko.

Má na tom podíl právě i spolupráce s firmami?

Jednoznačně, naši studenti na seznamech pracovních úřadů nefigurují. Pro to se snažíme úroveň spolupráce stále zvyšovat, dnes je v Kaplici samostatné pracoviště s učitelem odborného výcviku s pedagogickým vzděláním a žáci tam mohou být od prvního ročníku.



Milan Timko je ředitelem střední odborné školy strojní a elektrotechnické ve Velešíně

U vás ve škole tedy chodí na teorii a tam mají praxe?

Přesně tak. Samozřejmě v té firmě musejí plnit i osnovy výuky. O něco podobného se snažíme už několik let. V současnosti spolupracujeme celkem s dvanácti firmami v regionu. Další prioritou totiž je to, aby se absolventi nemuseli stěhovat, ale naopak mohli spolupracovat s místními firmami. Firmy je navíc zvládají i sponzorovat, motivace tedy určitě nechybí.

Navíc mají jistotu, že najdou uplatnění. To dnes není standartní…

Nehledě na to, že pro ty firmy to nejsou neznámí lidé z ulice. Znají je, protože si je mohli mnohokrát ověřit. Myslím, že to je dobrá cesta.

O technické obory je obecně v současnosti ale stále malý zájem. Jak je to s počty studentů u vás na škole?

To, že žáci nechodí na technické obory, není jejich vinou. Jde o informovanost. A pokud my jim ty informace poskytneme, řekneme jim, že mají perspektivu, možnost uplatnění i šanci na velmi dobré finanční ohodnocení, je šance, že se situace zlepší. Je ale nutné to stále opakovat, protože kvalitních techniků je velký nedostatek a bude to čím dál náročnější.

Z čeho tak soudíte?

Vím třeba o několika firmách, které tady dělají průzkum trhu a hledají potenciální zaměstnance. Nemám nic proti ekonomii, ale někdo musí vytvářet hodnoty, se kterými pak mohou ekonomové počítat. Opačným způsobem to nefunguje.

Odkaz na článek v tisku.

Střední odborná škola ve Velešíně investovala o prázdninách do nového vybavení domova mládeže

Kompletně nový nábytek nainstalovala o letních prázdninách do domova mládeže pro první ročníky Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín. Kromě toho pokryla celý domov mládeže signálem Wi-Fi.

„Domov mládeže jsme také vymalovali. Stejně tak kuchyni, jídelnu a dílny. V tělocvičně a na hřišti jsme vyměnili nové sítě a uklízečkám jsme o něco ulehčili práci koupí nového stroje na úklid,“ vyjmenoval ředitel školy Milan Timko a dodal: „Koupě a instalace nového nábytku byla prioritou letošního léta. Nábytek byl sice poměrně drahý, ale vycházím z názorů, že prostředí vychovává. Prváci nyní mají ubytování moc hezké, snad jim tak vydrží delší dobu.“

Původní nábytek již dosluhoval - byl starý až 20 let.

Zahájení školního roku

Nový školní rok 2015/2016 zahájí SOŠ Velešín 1. září v 7.30. „Stane se tak za přítomnosti předsedkyně krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, paní Krejsové, za přítomnosti zástupců firem Jihostroj a Engel, paní Walnerové a pana Šustáka, a zástupců VŠTE - paní prorektorky Opekarové a vedoucího strojní katedry, pana Kučerky,“ zmínil Milan Timko.

Termíny opravných a náhradních maturitních zkoušek.

Termíny ústních zkoušek:

Třída Ústní zkouška Rozpis zkoušky
EPS 4 12.9.2018
Zde
MSM4 11.9.2018
Zde
MS4 11.9.2018
Zde
MI4 12.9.2018
Zde

Termíny opravných Závěrečných učňovských zkoušek.

Termín písemné zkoušky: 4.9.2018.

Termín praktické zkoušky: 15.9.2018.

Termín ústní zkoušky: 18.9.2018.

Ve dnech 6.6. - 20.6.2015 na naší škole pobývalo v rámci projektu Erasmus+ 12 žáků ze Střední průmyslové školy v Martině (Slovenská republika). Více informací na www.spsmt.sk/obrazova-kronika a www.kabaslovensko.sk.

 

Aktualizované video z roku 2016:

 

 

 

Výzva k podání nabídek

Dne 30. 6. 2015 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka a rekonstrukce počítačové sítě v prostoru Domova mládeže SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Studenti SOŠ Velešín vyrazili do Brna a Prahy. Navštívili technicky zaměřené památky

Na týdenní vzdělávací exkurze vyrazili v uplynulých dvou týdnech studenti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín. Stalo se tak v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, který skončí 30. června.

Exkurze jsou určeny studentům strojírenských oborů. Jedna skupina vyrazila do okolí Brna, druhá o týden později do okolí Prahy. Cílem je, aby žáci navštívili technicky zaměřené památky, ale i významné podniky,“ uvedla zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Lenka Šípková a dodala: „Zároveň tyto pobyty samozřejmě stmelují kolektiv, což je v dnešní době také důležité. Pro studenty jsou pobytové exkurze jednoznačně příjemným zážitkem.





Studenti za pobytové exkurze nic neplatí. „Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlastně si platí jen vstupy na místa, která se projektu netýkají, která nejsou technicky zaměřená,“ zmínila Lenka Šípková.

První exkurze se uskutečnily vloni a mezi studenty měly obrovský ohlas. „Byli nadšení, poznali plno nových míst a dozvěděli se přehršel zajímavých informací,“ dodala zástupkyně
ředitele.

Pobytové exkurze jsou jen jedním z bodů projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Mezi další aktivity patří například organizování kroužků pro regionální
partnerské školy či modernizace odborných učeben a dílen.

Výzva k podání nabídek

Dne 22. 5. 2015 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

Hlavní investicí letošního léta bude nové vybavení domova mládeže

Vybavení domova mládeže hodlá o letních prázdninách zmodernizovat Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín. Minimálně v jednom patře by mělo dojít ke kompletní obměně nábytku.

„Je to nutné, protože nábytek, kterým nyní domov mládeže disponuje, již dosluhuje. Je starý až 20 let. Tato akce, jejíž rozpočet je zhruba 750 tisíc korun, pro nás bude prioritou letošního léta,“ uvedl Milan Timko, ředitel SOŠ Velešín.

Nový nábytek bude umístěn do prostor, které využívají žáci školy. Domov mládeže zároveň slouží jako ubytování pro návštěvy zvenčí. Díky kompletnímu zateplení, kterým školní budovy prošly v minulém roce, je nyní možné se v internátě SOŠ Velešín ubytovat kdykoliv v roce.

„Ubytováváme jednotlivce, ale i celé rodiny, zájezdy či třeba sportovní oddíly. Největší zájem o ubytování je o prázdinách, kdy k nám přijíždějí i lidé za zahraničí, například z Polska nebo Německa,“ zmínil Milan Timko.

Turisté a další ubytovaní mají samostatné patro, takže se se studenty školy nemíchají. „Vzhledem k velké kapacitě internátu jsme schopni ubytování nabídnout až 150 zájemcům. Cena je 250 korun za lůžko/noc, rodinné ubytování například pro 5 osob vyjde na 1000 korun/noc. Zájemci se hlásí na sekretariátě školy.“

K přijímacím zkouškám se dostavili takřka všichni přihlášení uchazeči

Písemný test z matematiky museli splnit uchazeči o maturitní obory Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín. K přijímacímu řízení, které se uskutečnilo 22. a 23. dubna, se dostavili takřka všichni zájemci, kteří na školu odeslali přihlášku.

„Nepřišlo jen několik jedinců. I v letošním roce, stejně jako v letech minulých, je o naši školu velmi slušný zájem, což nás samozřejmě těší. Předpokládám, že v novém školním roce nastane opět poměrně výrazný nárůst studentů,“ uvedl ředitel školy Milan Timko.

Přijímací zkoušky na maturitní obory mají dle slov Milana Timka smysl. „Jestliže student přijímací test nezvládne, s největší pravděpodobností by nebyl schopný střední školu dokončit. Pokud přijímací zkoušky zůstanou i nadále v režii středních škol a budou povinné všude, tak s nimi jednoznačně souhlasím.“

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín v příštím roce otevře následující obory:

Maturitní obory:

Elektrotechnika - Počítačové systémy

Mechanik seřizovač - Programátor CNC obráběcích strojů

Mechanik seřizovač - Mechatronik

Učební obory:

Obráběč kovů

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Největší zájem byl letos o obory Mechanik seřizovač a Mechatronik.

Dne 22. a 23. 4. 2015proběhlo 1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016.

Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení zde.

Zájem o technické obory, jako je Mechanik seřizovač, stále roste

O obory Mechanik seřizovač a Mechatronik je letos největší zájem na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín. Pokračuje tak trend předešlých let, kdy se žáci základních škol stále více zajímají o technické obory.

„Celkově nám letos dorazilo 225 přihlášek. Těžko zatím hodnotit, ale předpokládám, že nastane nárůst počtu žáků školy v porovnání s těmi, kteří ji v tomto školním roce opustí po úspěšném ukončení maturitní zkouškou, nebo závěrečnou učňovskou zkouškou,“ uvedl ředitel školy Milan Timko.

Příčina nárůstu počtu studentů je podle jeho slov zřejmá. „Zaměstnatelnost těchto absolventů na trhu práce. Pomáhá i sponzorování od firem, nebo krajský grant, takže některé obory jsou na tom velmi dobře. Například žáci oboru Obráběč kovů mohou měsíčně dostávat až 1500 korun, a to včetně dalších benefitů a jistoty práce po ukončení školy.“

Vítaná je také spolupráce s vysokými školami, která studentům SOŠ Velešín nabízí kontinuitu vzdělávání.

Na čtyřleté studijní obory se přijímací zkoušky formou písemného testu z matematiky uskuteční 22. a 23. dubna. Na tříleté studijní obory se zkoušky nekonají.

Šampion je z Velešína

V partě kamarádů ho to určitě bude něco stát. Nejšikovnějším programátorem CNC strojů v zemi je student oboru mechanik seřizovač Libor Pavlík ze Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín. Mladík vyhrál celostátní odborné soutěži KOVO junior, která se konala 18. a 19. března na Střední odborné škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově.

'Mám z Liborova úspěchu velkou radost, protože prokázal, že je skvělým programátorem CNC strojů a že svému oboru rozumí,' raduje se Milan Timko, ředitel SOŠ Velešín s tím, že studia devatenáctiletému vítězi sponzoruje strojírenská firma GPN z Trhové Sviny, odkud Libor pochází a kam po studiu i nastoupí.

Libor získal 530 bodů z 600 možných. Na druhém místě byl Petr Homolka z chomutovské školy (505 bodů) a na třetím Filip Obrman ze Střední školy Rokycany (470 bodů). Soutěž se skládala ze dvou praktických úkolů. 'V prvním praktickém úkolu ztratil Libor jen pět bodů ze 450. Byla to náročná disciplína, ve které nešlo jen o programování, ale i orientaci v předloženém výkrese součásti a analýze požadavků technické dokumentace,' dodal Milan Timko.

Ve finále soutěžilo o prvenství 16 soutěžících z 12 odborných škol z České republiky. Soutěž KOVO junior 2015, jejímž organizátorem je Cech KOVO ČR, je zařazena do soutěže České ručičky. Cílem tohoto projektu je popularizace učňovského školství. Letos přehlídka České ručičky zahrnuje 22 soutěží.

Přijímací zkoušky

Dne 22. a 23. 4. 2015 proběhnou proběhnou přijímací řízení na všechny obory školy
od 8:00 hod.

Schůzka rodičů

Dne 9. 4. 2015proběhnou informativní schůzky pro rodiče v čase
od 16:00 hod do 18:00 hod.

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

Výzva k podání nabídek

Dne 26. 3. 2015 byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka a montáž stínící techniky pro SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde:

1.místo v celostátní soutěži !!!

Nejšikovnější České ručičky v oboru Mechanik seřizovač má Libor Pavlík ze SOŠ Velešín

Na svého studenta Libora Pavlíka jsou pyšní na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín. Ve finále celostátní odborné soutěže KOVO junior 2015 (obor Mechanik seřizovač), které se uskutečnilo 18. a 19. března na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově, dosáhl nejlepších výsledků a stal se tak vítězem.





„Mám z Liborova úspěchu skutečně velkou radost! Na soutěži prokázal, že je opravdu dobrým studentem, který svému oboru rozumí,“ řekl Milan Timko, ředitel SOŠ Velešín.

Libor Pavlík získal 530 bodů. Na druhém místě se umístil Petr Homola z pořádající chomutovské školy (505 bodů) a na třetím Filip Obrman ze Střední školy Rokycany (470 bodů). Soutěž se skládala ze dvou praktických úkolů, za které mohli soutěžící získat celkem 600 bodů.

„V prvním praktickém úkolu ztratil Libor jen pět bodů ze 450. Předvedl skvělou práci,“ podotkl Milan Timko a dodal, že slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční v červnu v Brně.


Diplom za 1.místo České ručičky 2015

Ve finále se o prvenství pokoušelo 16 soutěžících z 12 odborných škol z celé republiky. Soutěž KOVO junior 2015, jejímž organizátorem je Cech KOVO ČR, je zařazena do soutěže České ručičky. Cílem tohoto projektu je popularizace učňovského školství. Letos přehlídka České ručičky zahrnuje 22 soutěží.

Zahraniční stážisty ve Velešíně zaujala podpora studentů regionálními firmami

Mezinárodní projekt Edison se na konci února uskutečnil na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín. Sedm zahraničních stážistů seznamovalo místní studenty se svými zeměmi, zvyky, ale například i kuchyní. Kromě vzájemného porozumění bylo také cílem zlepšení komunikace v angličtině. Záměr se podařil - mnozí studenti, kteří byli do projektu aktivně zapojeni, uvedli, že se díky Edisonu zbavili ostychu aktivně používat anglický jazyk.

„Účast v projektu Edison je zároveň krokem k tomu, abychom u našich studentů podpořili multikulturní toleranci a rozšířili jejich znalosti o zemích celého světa,“ uvedla kantorka Eva Tomášková.

Stážisté také navštívili firmu Jihostroj, se kterou velešínská škola spolupracuje. „Prohlédli si výrobní halu. Zaujalo je zejména to, že naši žáci mohou být po dobu svého studia podporováni firmou finančně a mají zajištěné zaměstnání. Diskutovalo se o tom, jak náročné je najít v jejich zemi práci v oboru, který člověk studuje,“ dodala Eva Tomášková.

Celý týden se nesl v přátelské atmosféře. Pozitivně se na ní podepsala i závěrečná tečka v podobě společného zápasu ve volejbale a stolním tenisu.

chevron-down