Přijímací zkoušky

Dne 22. a 23. 4. 2015 proběhnou proběhnou přijímací řízení na všechny obory školy
od 8:00 hod.