Výzva k podání nabídek

Dne 22. 1. 2016byla vyhlášena Výzva k podání nabídek na zakázku:

Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín

Zadávací dokumentace k výzvě je k dispozici zde: