tisk – Absolventi školy neznají úřady práce

Absolventi školy neznají úřady práce.

V současnosti tolik žádané pracovníky pro obsluhu a programování NC a CNC strojů vychovává Střední odborná škola strojní a elektrotechnická ve Velešíně.

Velešín – „Profilujeme se ve dvou hlavních oblastech – ve strojírenství a elektrotechnice včetně počítačových systémů,“říká ředitel školy Milan Timko. „Dosahujeme dobrých výsledků. Například už dvakrát se našim studentům podařilo vyhrát prestižní celorepublikovou soutěž v programování CNC strojů nazvanou České ručičky, ktero uorganizuje ministerstvo průmyslu a obchodu.“ Loni už se stejná celorepubliková soutěž konala přímo ve velešínské škole a jejím vítězem se opět stal student této školy. To jen potvrzuje skutečnost, že velešínská střední škola je schopna připravit žáky na špičkové úrovni. „Jedinou podmínkou je,aby přišli a chtěli se učit,“ zdůraznil Milan Timko.

Vaše škola se ale nezaměřuje pouze na NC a CNC stroje. Neméně důležitým oborem je elektrotechnika…
V elektrotechnice se orientujeme na slaboproud a počítačové systémy. V počítačových systémech se zabýváme jak hardwarem, tak softwarem. Nejde jenom o uživatelské dovednosti práce s počítačem, ale hlavně o jeho konfiguraci, včetně programování aplikací, webové technologie a správu počítačových sítí. Ve škole se orientujeme především na síťové technologie firmy Cisco, naši žáci mohou získat v této oblasti certifikát celkem ve třech úrovních znalostí.

Jste jedna z mála škol, která nemá problémy s nedostatkem žáků. Jak se vám toho podařilo docílit?
O to se zasloužilo několik faktorů. V první řadě máme velmi dobrý, řekl bych přímo skvělý, pedagogický sbor a snažíme se rovněž o partnerský vztah k našim žákům. Druhým faktorem je spolupráce naší školy se strojírenskými firmami při praktické přípravě studentů. Dnes se touto cestou již vydává řada škol, ale my jsme první smlouvu uzavřeli – tehdy s firmou Bosch – už v roce 1996. V současnosti spolupracujeme zhruba s asi dvaceti firmami v regionu. Do budoucna se ale chystáme rozvíjet spolupráci zejména s několika nejperspektivnějšími firmami, kam by žáci chodili na praxe, využívali by jejich sponzorský motivační program a tyto firmy by se mohly aktivně podílet na vzdělávacích programech přímo ve škole podle potřeb jejich výroby. Navíc je naše škola špičkově vybavena. Během posledních dvou let jsme s pomocí zřizovatele investovali více než 60 milionů korun do vybavení a technologií školy. Žákům jsme schopni zajistit dobré vzdělání.

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín má čtyřleté maturitní obory a tříleté učební obory. Kolik máte v současnosti žáků?
Teď máme více než čtyři sta žáků, přesně 406. To je optimální počet. V tomto období pořádáme dny otevřených dveří pro všechny zájemce. Věřím, že se nám studijní obory podaří naplnit stejně jako každým rokem.

O který obor je ze strany žáků největší zájem?
Máme pět maturitních oborů a tři učební. V maturitních oborech se v minulém roce hlásilo nejvíce uchazečů do strojírenského oboru na programátora CNC strojů. Co se týká učebních oborů, tam se zájemci nejvíc hlásí na obráběče kovů, protože tam máme výuku zaměřenou také na NC a CNC stroje, na jejich obsluhu.

Jaký máte cíl, kterým směrem by se dál měla škola ubírat?
Co se týká areálu školy – hlavní cíl se podařilo splnit. To Bylo zateplení budov a výměna všech vstupních otvorů. Stálo to zhruba 40 milionů korun, a byl to docela boj. Nicméně je to nikdy nekončící proces, tak teď nás čekají další úpravy v domově mládeže. Rovněž se znovu zaměříme na inovaci technologií. Loni jsme investovali zhruba patnáct milionů korun do strojů a jiných technologických záležitostí. Máme vymyšlenou novou koncepci dílen, protože je důležité, abychom drželi krok s vývojem technologií. Například bychom výhledově chtěli pořídit ve spolupráci s jednou firmou robotickou ruku, aby se naši žáci učili robotizaci trošku exaktněji.

Vaši absolventi nemají problém uplatnit se na trhu práce…
Máme zpětnou vazbu ze všech pracovních úřadů a opravdu se již mnoho let zpátky nestalo, že by naši žáci skončili na úřadu práce. Hlavním důvodem je, že jsou díky sponzorským smlouvám zaměstnáni dotyčnými firmami. Je ale nutné zdůraznit, že také zřizovatel školy, tedy kraj, sponzorsky podporuje některé naše obory. A další výhodou pro žáky je, že když se po vypršení smlouvy rozhodnou od daného zaměstnavatele odejít, mají za sebou praxi u renomované firmy a práce se jim pak hledá podstatně snadněji. Čili tento systém má pro studenty ohromné výhody. (zuky)

Škola nabízí

  • Den otevřených dveří 13. ledna od 8 do 16 h. Individuální prohlídky, tel: 380 3315 61 nebo 380 33 10 71.
  • Letos poprvé škola nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, a to 3. února.
  • Škola úzce spolupracuje i s vysokými školami v Č. Budějovicích. Přímo v areálu školních dílen se nachází odborné pracoviště strojní katedry VŠTE České Budějovice. Titul fakultní školy udělila velešínské škole Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. SOŠ Velešín rovněž spolupracuje s Vysokou školou strojní Plzeň.

    SOŠSE VELEŠÍN. Studenti školy mají k dispozici nejmodernější vybavení a výborné uplatnění na trhu práce. Foto: archiv školy

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down