Job Day

Zveme všechny zájemce na JobDay, který se bude konat dne 30. 9. 2019 od 08.30 hod. v prostorách SOŠ SE Velešín. Jeho smyslem je prezentace firem spolupracujících se školou a zprostředkování vzájemného kontaktu firma – žák, získání nových pracovních příležitostí, popřípadě kontaktů pro vykonání odborné praxe. Předpokládaný konec ve 13.30 hodin.

Bližší informace poskytne p. Hastík, tel.: 725158674, e-mail: hastik@sosvel.cz