Ve spolupráci s iniciativou Tiskne celé Česko jsme se pomocí 3D tiskáren podíleli na výrobě již 60 kusů držáků na ochranné štíty a v následujících dnech budeme tisknout další.

Nezkompletované výtisky se posílají prostřednictvím České pošty do jejich pracoviště Postkomplet Olomouc. Ostatní komponenty jako fólie, gumy, šrouby nebo matice zajišťuje iniciativa a štíty kompletuje v centrále v Chrudimi. Ta zajišťuje kromě kompletace ve sterilním prostředí také vstupní a výstupní dezinfekci. Tím se zvyšuje opatření proti šíření nákazy přes tyto výrobky a zjednodušuje se opatření u tiskařů a při manipulaci během sběru.

Děkujeme všem učitelům, kteří se o tisk starají a zajišťují plynulý chod tiskáren.