Kaplický zpravodaj zveřejnil poděkování našim učitelům za finanční podporu domova pro seniory Kaplice