Zahájení školního roku 2020/2021

Všechny naše stávající a nové žáky opět rádi uvítáme 1. září 2020 v 7:30 hodin a to:

  • pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče bude připraveno zahájení ve školní jídelně, kde proběhne seznámení s třídními učiteli a získají podrobnější informace
  • žáci 2. a vyšších ročníků jdou přímo do svých kmenových tříd, kde dostanou všechny potřebné informace a formuláře od svých třídních vyučujících

Ve škole nejsou zavedeny žádné omezení týkající se počtu žáků, při vstupu do školy není potřeba předkládat formulář o bezinfekčnosti. Rodiče mohou své děti doprovodit do školy a účastnit se uvítání 1. ročníků.

V prostorách školy bude rozmístěna dezinfekce, doporučujeme ji vhodně využívat. I když nejsou roušky v prostorách školy povinné, doporučujeme si roušku pro jistotu s sebou vzít.