DŮLEŽITÉ! Organizace výuky ve dnech 12.-30. října

Harmonogram následujících dní

  • 12.-23. října 2020 – distanční výuka
  • 26. a 27. října 2020 – MŠMT vyhlásilo jako dny volna
  • 29. a 30. října 2020 – podzimní prázdniny
  • od 2. listopadu 2020 – návrat do školy

Organizace distanční výuky

Dle krizových opatření vlády ČR je nařízena pro všechny střední školy distanční výuka v termínu 12.-23. října 2020. Přítomnost žáků ve škole se v tomto termínu zakazuje. Výjimku tvoří praktické vyučování, tj. předměty Odborný výcvik (OV) a Praxe (PRX) u oboru EPS budou nadále probíhat dle rozvrhu ve Škole online. V případě nejasností kontaktujte vedení školy nebo svého třídního učitele.

Ubytování na DM

Provoz DM není nařízeními zakázán. Ubytovaní žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku (OV a praxe) mohou stále využívat ubytování na DM. Režim příjezdu na DM zůstává beze změny (příjezd možný již v neděli).

Strava

K obědu se bude vařit pouze jedno jídlo.  Všem žákům byly obědy odhlášeny a v případě zájmu si je musí opět přihlásit vždy nejpozději jeden den dopředu do 11:00 hodin. Žáci ubytovaní na DM mají samozřejmě nárok na snídani, svačinu, oběd a večeři, musí si jednotlivá jídla opět ale přihlásit!

Rozvrh a hodnocení

Během distanční výuky platí nový rozvrh, který je nyní ve Škole online. V rozvrhu jsou uvedeny maturitní předměty, resp. předměty, které jsou součástí závěrečné zkoušky.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná a všem žákům se eviduje docházka. Pokud vyučovací hodina proběhne pomocí videohovoru v MS Teams a žák se ji nebude moci zúčastnit (např. bude u lékaře), je povinen se dopředu omluvit třídnímu učiteli a nejlépe i přímo vyučujícímu daného předmětu. Pokud vyučovací hodina proběhne zadáním úkolu (např. prostudováním výukových materiálů a vypracováním cvičení, …), považuje se za neúčast na hodině, pokud úkol neodevzdá.

Pro videohovory jsou rezervovány časy, kdy je uveden předmět v rozvrhu. Pokud předmět v rozvrhu není, tak je žák povinen také plnit zadané úkoly a videohovory se musí odehrávat ve volných časech, které nejsou blokovány žádným předmětem.

Odevzdané úkoly budou klasifikovány.

Rozcestník distanční výuky

Na stránce Distanční výuka najdete návod, jak resetovat heslo do systémů Moodle a Office 365 (jehož součástí je MS Teams). Dále přehled správců jednotlivých systémů, na které se obraťte v případě problémů. Stránka obsahuje také tzv. rozcestník, kde je uvedeno, v jakém systému bude jaký předmět během distanční výuky vyučován (tj. kde najdete výukové materiály, cvičení, úkoly, testy apod.). Pro videohovory bude u všech předmětů využíván systém MS Teams a pro základní komunikaci “žák-učitel”, resp. “rodič-učitel” a informování o průběhu výuky Škola online.

Offline výuka

V případě, že žák nemá doma internetové připojení, kontaktuje svého třídního učitele a bude individuálně řešena metoda předávání výukových materiálů a úkolů.

 

Další informace o školství a koronaviru můžete získat na stránkách MŠMT ZDE.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down