Informujeme Vás o způsobu placení v měsíci listopad za školní jídelnu. Na měsíc listopad se budou peníze na stravu strhávat běžným způsobem. Pokud by došlo k prodloužení distanční výuky na základě rozhodnutí vlády ČR a škola by se neotevřela, peníze za stravné se převedou na následující měsíc.