Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín

Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín

Projekt „Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“ reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013557 byl předložen v rámci 68. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.

Projektu, jehož celkové náklady činí 5 012 258,82 Kč, z toho způsobilé náklady 4 966 208,82 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj. 4 717 898,37 Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena dne 22. 3. 2019, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2021.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi. To bude zajištěno skrze modernizaci laboratoře měření ve strojírenství, laboratoře pro výuku předmětu Internet věcí a učebny výpočetní techniky.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky předmětu Internet věcí, výuky měření ve strojírenství
    a výpočetní techniky,
  • zvýšení využívání moderních digitálních technologií a moderního vybavení při výuce,
  • zvýšení zájmu o studium technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi,
  • zkvalitnění a modernizace výuky,
  • zvýšení motivace k dalšímu studiu technických a řemeslných oborů za podpory digitálních technologií,
  • příprava žáků na studium na vysokých školách,
  • vštípení odborných znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce,
  • zlepšení dovedností v práci s moderními technologiemi.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down