DŮLEŽITÉ! Uspořádání výuky od 7. 12. 2020

Informujeme Vás, že dnem 7. 12. 2020 platí pro střední školy podle Protiepidemického systému ČR (PES) stupeň 3 a z toho vyplývá následující uspořádání výuky:

  • přítomnost žáků na odborném výcviku (OV) a praxi (PRX) zůstává zachována
  • učební obory mají nastaven stálý rozvrh střídání teoretické výuky a odborného výcviku (OV), v jednom týdnu jsou žáci na OV a v druhém týdnu prezenčně ve škole
  • maturitní obory (kromě končících ročníků) mají rotační výuku a jsou rozděleny takto:
    • v sudém týdnu, tj. týden (od 7. 12.-13. 12. 2020), budou ve škole přítomné třídy M1, EM2, SMOK2, EPS2, MS3, MP3
    • v lichém týdnu, tj. týden (od 14. 12.-20. 12. 2020), budou ve škole přítomné třídy SMOK1, MSM2, IT2, MS2, IE1, IT3
  • u končících maturitních ročníků zůstává výuka beze změn

Pokud si žáci nejsou jisti, zda předmět v rozvrhu bude vyučován prezenčně nebo distančně, poznají to ve Škole online podle toho, zda je hodině přiřazeno číslo učebny.

V případě nejasností se mohou žáci obrátit na svého třídního učitele nebo na sekretariát školy.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down