Na základě krizového opatření Vlády ČR a podle Protiepidemického systému PES, který je nyní na stupni 5, se po ukončení vánočních prázdnin, tedy 4. 1. 2021 vrátíme k výuce, která bude probíhat pouze distančním způsobem. Týká se to všech ročníků a také praktické výuky (tj. předměty Odborný výcvik, Praxe a některé předměty probíhající v laboratořích). Tato opatření jsou platná až do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Stále platí, že na základě rozhodnutí MŠMT je možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem.

V prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a s tím, že se nahlásí na sekretariátu školy.

Celé usnesení Vlády ČR je ke stažení ZDE.