Na základě krizového opatření Vlády ČR a podle Protiepidemického systému PES, který je nyní na stupni 5, se bude v období 11.-22. ledna 2021 probíhat stále distančním způsobem. Týká se to všech ročníků a také praktické výuky (tj. předměty Odborný výcvik, Praxe a některé předměty probíhající v laboratořích).

Stále platí, že na základě rozhodnutí MŠMT je možnost osobních konzultací ve škole. Jedná se o konzultace 1 učitel – 1 žák. Tyto konzultace jsou pouze po předchozí domluvě mezi vyučujícím a daným žákem. Budou probíhat i konzultace k předmětu Odborný výcvik. Upřednostněni budou hlavně žáci závěrečných ročníků.

V prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku. Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech a s tím, že se nahlásí na sekretariátu školy.