Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Na základě toho, že je počet přijatých přihlášek nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodl ředitel školy, že se přijímací zkoušky konat nebudou. Všichni žáci splnili kritéria pro přijímací řízení a mohou být tedy přijati na jednotlivé obory.

V týdnu od 8.–14. 3. 2021 budou všichni zákonní zástupci vyrozuměni emailem o přiděleném evidenčním čísle pro uchazeče na zvolené obory.

Zveřejnění výsledků a pořadí uchazečů

Výsledné pořadí uchazečů bude zveřejněno na našich webový stránkách do 28. 4. 2021.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down