Na základě toho, že je počet přijatých přihlášek nižší než počet přijímaných uchazečů, rozhodl ředitel školy, že se přijímací zkoušky konat nebudou. Všichni žáci splnili kritéria pro přijímací řízení a mohou být tedy přijati na jednotlivé obory.

V týdnu od 8.–14. 3. 2021 budou všichni zákonní zástupci vyrozuměni emailem o přiděleném evidenčním čísle pro uchazeče na zvolené obory.

Zveřejnění výsledků a pořadí uchazečů

Výsledné pořadí uchazečů bude zveřejněno na našich webový stránkách do 28. 4. 2021.