Na základě nových informací, které dne 10. března 2021 zveřejnilo MŠMT, byl upraven harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek pro všechny třídy v závěrečném ročníku.  U některých tříd došlo k posunu termínu i pro předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku. Dále byl také posunut termín pro odevzdání maturitní práce u oborů EPS a IT na 30. dubna 2021.

Přesný rozpis pro jednotlivé třídy najdete na stránce Maturitní a závěrečné zkoušky v pdf dokumentu Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek pro šk. rok 2021.

Do 31. března 2021 budou na webových stránkách zveřejněny komise pro maturitní a závěrečné zkoušky.