Nové informace k organizaci výuky od 12. dubna

Shrnutí současných informací a nařízení MŠMT a Vlády ČR a jejich dopad na organizaci výuky

 • Distanční výuka stále zůstává beze změny (včetně předmětů Odborný výcvik a Praxe) minimálně do 26. 4. 2021
 • V týdnu 12.-16. 4. 2021 mohou probíhat stále individuální konzultace, tj. 1 učitel – 1 žák
 • Během přítomnosti ve škole stále platí povinnost mít na sobě ochranu úst – respirátor

Konzultace pro závěrečné ročníky maturitních a učebních oborů

 • Od 19. dubna 2021 budou umožněny skupinové konzultace pro maximálně 6 žáků
 • Při pohybu ve škole musí mít zakrytá ústa respirátorem bez výdechového ventilu
 • Povinnost podstoupit ve škole antigenní test kromě níže uvedených výjimek (pro všechny výjimky je potřeba přinést do školy potvrzení):
  • Žáci budou mít potvrzení staré nejdéle 48 hodin, o negativním testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb
  • Nebo žáci prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
 • Teoretické konzultace ve škole budou probíhat ve dvou časech od 8 hodin a potom od 10:30 hodin
  • Je nutné, aby žáci přišli do školy dříve cca o 30 minut z důvodu testování antigenními testy
  • Testování probíhá ve vestibulu školy, kde žáci počkají, než si je vyzvedne vyučující před začátkem konzultací
  • Pokud se žáci účastní konzultací na OV, teoretické konzultace ve škole budou umožněny až od 13:00 hodin
 • Konzultace OV probíhají na dílnách od 8 hodin
  • Je nutné, aby žáci přišli do školy dříve cca o 30 minut z důvodu testování antigenními testy
  • Testování probíhá ve vestibulu školy, kde žáci počkají, než si je vyzvedne vyučující a teprve poté se přesunou do dílen
 • Přehled vypsaných konzultací bude k dispozici ve Škole online a žáci budou také informováni o této možnosti zprávou od konkrétního vyučujícího
 • V provozu nebude školní jídelna, domov mládeže a ani kantýna

Podrobnější pokyny a návod na samotestování najdete ZDE.

V případě nejasností se žáci mohou obrátit na svého třídního učitele nebo kontaktovat vedení školy.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down