Od pondělí 3. 5. 2021 se preventivní antigenní test ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Stále platí, že preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.  Dále jsou stále v platnosti všechny výjimky, kdy se žák nemusí testovat (pro všechny výjimky je potřeba přinést do školy potvrzení):

    • Žáci budou mít potvrzení staré nejdéle 48 hodin, o negativním testu, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb
    • Nebo žáci prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

Vstup do areálu školy (školy, dílen, domova mládeže), z důvodu testování na COVID, je možný pouze hlavním vchodem

    • Je nutné, aby žáci přišli do školy dříve cca o 30 minut z důvodu testování antigenními testy

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Kompletní znění k provozu škol od MŠMT najdete ZDE.