Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení na obor Informační technologie (zkratka oboru IT).
Volná kapacita: 8 žáků
Odevzdání přihlášek: do 2. 7. 2021
Vyhlášení výsledků:  7. 7. 2021.