Ekologická pobytová exkurze

Stěžejní náplní exkurze byla návštěva Jihoseparu – akciové společnosti, která se zaměřuje na třídění a drcení papíru, plastu i skla a lisování druhotných surovin do balíků a nabízí odborné poradenství v oblasti ekologie. Celý proces zpracování jsme si měli možnost prohlédnout a poslechli jsme si v nové učebně zajímavou přednášku. Následovala návštěva skládky v nedalekém  Pravětíně, kde se nám opět důkladně věnovali a prošli s námi celou skládku i nově budované úložiště odpadu a dostali jsme zde také informaci o tom, jak mají  občané po dlouhých letech možnost vytřídit a předat k dalšímu zpracování biologicky rozložitelné odpady, ze kterých se v místní kompostárně připravuje kompost a zde na skládce v Pravětíně dozrává. Nyní mohou vyrobený kompost použít v městské zeleni, na rekultivaci skládky a v budoucnosti i jako palivo v městské kotelně. Připravují i možnost využití kompostu občany.

Pokaždé jsme se vraceli do volnočasového areálu Vodník, kde jsme byli ubytováni v chatkách s kuchyňkou a sociálním zařízením. Tyto dvě akce doplnila návštěva Ekofarmy Hajná Hora, kde jsme byli seznámeni s provozem farmy a všichni dostali možnost se svézt na koni.  Na závěr jsme si prošli Arboretum, které se nachází pod zámkem. Vzhledem k horskému rázu městečka a vzhledem k tomu, že naše cíle byly vždy kousek za Vimperkem, měly přesuny sportovní charakter. Po návratu do areálu Vodník, v době osobního volna, měli žáci možnost si zasportovat.

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down