Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 15.1.2022 od 8 hodin. Můžete si prohlídnout prostředí školy a vybavení v učebnách (odborné laboratoře, PC učebny, tělocvičnu apod.), dílny s odbornými pracovišti a zařízeními, domov mládeže. Předpokládaný konec prohlídek je 14 hod.

Dny otevřených dveří

Vstup návštěvníků bude přizpůsoben dle aktuální protiepidemiologické situace a platného nařízení Vlády ČR. Ve všech prostorách školy bude vyžadován nasazený respirátor třídy min. FFP2 nebo nanorouška.

Těšíme se na Vaši návštěvu.