Všechny naše stávající a nové žáky opět rádi uvítáme 1. září 2022 a to:

  • pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče bude připraveno zahájení ve školní jídelně v 8:00 hodin, kde proběhne seznámení s třídními učiteli a poté se společně přesunou do kmenových učeben, kde budou seznámeni s dalšími informacemi a organizací studia
  • žáci 2. a vyšších ročníků jdou přímo do svých kmenových tříd, kde dostanou všechny potřebné informace a formuláře od svých třídních vyučujících a začínají běžně v 7:30 hodin

Rodiče mohou své děti doprovodit do školy a účastnit se uvítání 1. ročníků v jídelně a následně poté ve třídách.