Dotační program pro podporu rodin

Vážení rodiče a žáci,

z pověření zřizovatele Vás chci informovat o Dotačním programu pro podporu rodin s dětmi do věku 19 let na školní a mimoškolní aktivity do celkové výše 4000,- Kč na jednoho žáka na jedno pololetí. Příspěvek je možné v naší škole požadovat na ubytování žáků v domově mládeže, školní lyžařské kurzy a školní stravování. V případě, že se rozhodnete této podpory využít, pošlete žádost do mých rukou ke dni 15.9. 2022, za splnění následujících podmínek:

 • Nárok na podporu je ze strany rodičů nebo zákonných zástupců prokazován:
  • v případě pobírání dávek příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě potvrzením z Úřadu práce (příloha č. 6 a 7 Pravidel).
  • pokud není v rodině, kde žijí podporované děti, pobírána dávka příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, je nárok na podporu prokazován
  • výší příjmů na stanoveném vzorovém formuláři, nebo
  • potvrzením Úřadu práce o výši rodičovského příspěvku nebo potvrzením OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu.
 • K prokázání výše čistého příjmu na člena rodiny je nezbytné doložit:
  • potvrzení zaměstnavatele o průměrném čistém měsíčním příjmu za poslední předcházející tři měsíce k okamžiku předložení potvrzení, nebo
  • přehled příjmů OSVČ z daňového přiznání za rok 2021 (a to i v případě souběhu příjmů ze závislé činnosti) a potvrzení Úřadu práce o měsíční výši pobíraného rodičovského příspěvku, nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o druhu a výši důchodu, případně veškeré další příjmy, které společná domácnost pobírá. Součet příjmů dokládá žadatel o podporu (rodiče nebo zákonní zástupci) na stanoveném formuláři.

Všechny informace a vzor žádosti o příspěvek (ve formátu *.xlsx) byly zaslány zprávou přes Školu online všem zákonným zástupcům.

Ing. Bc. Milan Timko

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down