Projekt Erasmus+ stínování učitelů na Slovensku

Erasmus+ logo

V roce 2023 se Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín zapojila do projektu Erasmus+, v rámci něhož v červnu vycestovali dva naši učitelé na jeden týden na stínování do školy Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu ve městě Partizánské na Slovensku.

První den projektu jsme byli seznámeni nejen s historií a současností SOŠ Jana Antonína Bati, ale i samotného města Partizánské. Pro následující dny byl připraven harmonogram obsahující prohlídku školy, stínování ve vybraných třídách a návštěvy firem podporujících praktický výcvik. Pro stínování byly vybrány třídy strojírenství a elektro. Umožnilo nám to porovnat metody výuky v jednotlivých předmětech našich škol a zhodnotit použití technických pomůcek během vyučování“, uvádí učitel strojírenství Ing. Zdeněk Mareška.

Jednou z navštívených výrobních společností byla firma MicroStep. Společnost je výrobcem a dodavatelem CNC strojů na dělení materiálu plazmou, laserem, kyslíkem, vodním paprskem. Seznámili jsme se s jednotlivými úseky strojírenské výroby, kabeláže řídících systémů a v neposlední řadě s praktickým výcvikem žáků v prostorách společnosti.“ doplňuje učitel odborného výcviku Václav Čáslava.

Projekt Erasmus+ umožnil našim učitelům nahlédnout na metodiku výuky technických předmětů, podělit se o zkušenosti s výukou žáků a porovnat provázanost teorie s praxí v zahraničí. Díky projektu se také podařilo navázat zahraniční spolupráci našich středních odborných škol a v průběhu října bude SOŠ SE Velešín hostit po dobu dvou týdnů odbornou stáž žáků ze školy v Partizánském.

Více informací o projektu Erasmus+ na naší škole lze na najít na webové stránce Erasmus+.

Galerie k článku

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down