Stanovisko ZOOS SOŠ SE Velešín ke stávce 27.11.2023

Vážení zaměstnanci, rodiče, studenti,

v souvislosti s připravovanou stávkou vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství (dále ČMKOS PŠ) na 27.11.2023, naše základní odborová organizace ČMKOS PŠ při SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín jednomyslně rozhodla stávku podpořit a to informační formou na oficiálních www stránkách školy a školních sociálních sítích. V praxi to znamená, že VÝUKA BUDE STANDARDNĚ PROBÍHAT DLE ROZVRHU a plánu s tím, že pokud bude některý z vyučujících ve výuce chtít individuálně informovat studenty či vyhlásit diskuzi na téma stávky, tak může. Jeho konkrétní vyjádření či informace směrem ke studentům však nebude považováno za oficiální stanovisko naší základní odborové organizace. Výše uvedené rozhodnutí podporuje i vedení školy.

Cíle stávky:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
  • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci. 

Další informace se můžete dočíst v níže uvedených dokumentech a článku:


Další podrobnější informace o stávce lze nalézt na oficiálním webu ČMKOS PŠ

Ing. Jaromír Adámek
předseda základní organizace
odbory@sosvel.cz

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
Základní organizace reg.č. 23-0007-3301

Podpořte nás sdílením

facebook
Twitter
linkedIn
Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down