Soutěž v programování CNC strojů Velešín 2010

Dílny SOŠ Velešín se po roce opět staly koncem března 2010 místem měření sil mladých programátorů obráběcích strojů s CNC řízením. Mimo domácích se zúčastnily i školy zvučných jmen – SOŠ a SOU Uničov, SOŠ a SOU SE Brno, ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské Mladá Boleslav. Nechyběli ani zástupci ze SŠTO Dačice. V kategorii soustružení usedl za počítač Pavel Prokeš a Miroslav Krejčí v kategorii frézování, oba žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik seřizovač. Soutěžní úkol spočíval v sestavení programu pro vyrobení strojní součásti. Výrobní výkres byl nedostatečně zakótován a pro zdárné provedení úkolu bylo nutno provést výpočty souřadnic některých bodů.

Pavlu Prokešovi se nepodařilo zopakovat loňské vítězství v kategorii, přesto skončil na velmi pěkném druhém místě. Čtvrté místo ve frézování vybojoval Miroslav Krejčí. Součet bodů obou našich závodníků stačil na celkově druhé místo v kategorii soutěžících škol, hned za domácími.

Zdroj: http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality/clanek-96.html?str=16