Škola bude organizovat ve školním roce 2012/13 kurz pro třídy M3, EPS3, IE3. Kurz proběhne v červnu v Nové Peci.

articles: clanek_2011_kurz_eps3.jpg