Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Název projektu

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Webové stránky projektu IKAP JčK III

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Termín fyzické realizace projektu: 1. ledna 2021-31. října 2023

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín byla zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílela se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita byla založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Dále byla Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527“ zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílela se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity bylo zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje III a školních akčních plánech jednotlivých škol.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpořené aktivity (šablony):

  • podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ,
  • podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ,
  • podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem,
  • podaktivita 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů,
  • podaktivita 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

Nabídka kroužků na škole

  • kroužek 3D technologie,
  • kroužek Digitální média,
  • kroužek Počítačové síťě pro průmysl 4.0
  • kroužek Programování,
  • kroužek Virtuální realita,

Projektové dny ZŠ

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín pořádala v rámci projektu projektové dny pro partnerské základní školy. Konkrétní termín projektového dne byl stanoven individuálně na základě dohody s partnerskou základní školou. Zapojeno bylo 10 partnerských základních škol a bylo realizováno 41 projektových dnů ZŠ.

Střední odborná škola strojní
a elektrotechnická Velešín
Velešín, U Hřiště 527, 382 32
Pracovní doba: 6:30 – 15:00
IČ0: 00583855
DIČ: CZ00583855
IZO: 000583855
Datová schránka: a3dh72q
chevron-down