Název projektu

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Logo EU a MŠMT

Webové stránky projektu IKAP JčK III

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Termín fyzické realizace projektu: 1. ledna 2021-31. října 2023

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Nabídka kroužků na škole

Projektové dny ZŠ