Učební obor 26-52-H/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru elektromechanik pro stroje a zařízení je tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

Obor je podporován Jihočeským krajem.

 

Pojetí vzdělávacího programu

Příprava ve tříletém oboru elektromechanik pro stroje a zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen vykonávat montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních.

 

Učební plán

  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

  • průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod.
  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Absolvent

  • má přehled v oblasti elektronických zařízení
  • může provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem, diagnostikou elektronických systémů (zabezpečovací technika, kamerové systémy)

Uplatnění

Po vykonání závěrečné zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako opraváři, montážní pracovníci nebo údržbáři zaměření na činnosti spojené s výrobou elektronických výrobků a zařízení z oblastí automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní a spotřební elektroniky, přenosových zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.