Maturitní obor 26-41-M/01 – Elektrotechnika

Školní vzdělávací program: Počítačové systémy

Zkratka oboru: EPS

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru elektrotechnika je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

V prvním a druhém ročníku studia je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů a je tak připraven základ pro pozdější zaměření studia. Vzdělávací obsah odborných předmětů je dle rámcového vzdělávacího programu zaměřen především na základy elektrotechnického vzdělání.
Počínaje třetím ročníkem převažuje výuka předmětů odborného zaměření nad předměty všeobecně vzdělávacími Obsah odborných předmětů je v těchto ročnících zaměřen do oblastí slaboproudé elektrotechniky, počítačových sítí a výpočetní techniky. Cílem odborného vzdělání je získat maximální znalosti z oblasti počítačové problematiky a to jak z hlediska konstrukce počítačů a sítí, tak z hlediska tvorby a správy aplikací.

Učební plán

 • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Uplatnění

Absolventi studijního oboru jsou vybaveni kompetencemi odbornými a klíčovými tak, aby se mohli uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • při návrhu, instalaci a správě počítačových sítí
 • při návrhu, instalaci a správě serverových systémů
 • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů
 • v oblasti systémů měření a regulace
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení
 • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru
 • v oblasti navrhování, realizace, údržby a opravy technických prostředků IT
 • v obecné a specializované podpoře uživatelů prostředků IT

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.

Důležité informace pro nové žáky a pokyny pro školní rok 2022/2023

 • Škola používá bezpečnostní vstupní systém. Pro vstup do školy je nutné zakoupit čip. Tento čip je možné používat pro vstup do školy a zároveň pro odebírání obědů. Škola pro objednávání obědů využívá systém Strava.cz. Žáci si čip zakoupí v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Šátavové dne 1. 9. 2022.
  • Bližší informace pro rodiče ke stravování ke stažení ZDE.
 • Zařídit si svolení k inkasu z účtu (ke stažení ZDE) na stravné a domov mládeže u ubytovaných žáků – termín odevzdání do 30. 6. 2022.
  • Přihláška do Domova mládeže ke stažení ZDE – zájemci o ubytování odevzdají přihlášku nejpozději do 30.6.2022.
  • Bližší informace pro rodiče ubytovaných žáků ke stažení ZDE.
 • Pročíst si pokyny ke školní Online pokladně.
  • Bližší informace najdete na této stránce, kde je k dispozici i návod na registraci rodičů do pokladny a návod, jak zaplatit do pokladny.
  • Zasílání prvních plateb do Online pokladny bude možné AŽ po termínu 15. 8. 2022

Pracovní oděv a obuv

 • Objednání a dodání pracovního oděvu a obuvi zajistí škola.
 • Pokud se žák neúčastnil doposud měření rozměrů kvůli objednávce pracovního oděvu a obuvi v termínu přijímacích zkoušek (12. a 13. dubna 2022), prosíme o změření obvodu hrudi, pasuvýšky žáka (žákyni) a velikost obuvi.
  • Tyto informace pošlete na email sekretariat@sosvel.cz se jménem a názvem oboru nejpozději do 15. 6. 2022.
  • Cena za pracovní oděv a obuv bude přibližně 1000,- Kč a bude stržena ze školní online pokladny.

Cizí jazyky

 • Obor EPS má povinně anglický jazyk.

Učební pomůcky

 • Seznam učebních pomůcek pro 1. ročník ke stažení ZDE.

Výběrová řízení firem

 • Žáci mají možnost být sponzorováni několika firmami, se kterými škola spolupracuje.
  • Přehled firem a sponzorované obory ke stažení ZDE.
 • Zájemci o sponzorování si sami určí, kterou firmu si zvolí.