Maturitní obor 26-41-M/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru elektrotechnika je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

V prvním a druhém ročníku studia je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu ze všech vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů a je tak připraven základ pro pozdější zaměření studia. Vzdělávací obsah odborných předmětů je dle rámcového vzdělávacího programu zaměřen především na základy elektrotechnického vzdělání.
Počínaje třetím ročníkem převažuje výuka předmětů odborného zaměření nad předměty všeobecně vzdělávacími Obsah odborných předmětů je v těchto ročnících zaměřen do oblastí slaboproudé elektrotechniky, počítačových sítí a výpočetní techniky. Cílem odborného vzdělání je získat maximální znalosti z oblasti počítačové problematiky a to jak z hlediska konstrukce počítačů a sítí, tak z hlediska tvorby a správy aplikací.

Učební plán

  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

  • průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod.
  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Uplatnění

Absolventi studijního oboru jsou vybaveni kompetencemi odbornými a klíčovými tak, aby se mohli uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

  • při správě, návrhu a instalaci počítačových sítí
  • při správě, návrhu a instalaci serverových systémů
  • při správě, návrhu a instalaci webových aplikací
  • při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů
  • v oblasti systémů měření a regulace
  • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení
  • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.