Maturitní obor 18-20-M/01 Informační technologie

Školní vzdělávací program: Informační technologie

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí vzdělávacího programu

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Předměty jsou zaměřené hlavně na získání znalostí z oblasti softwaru s podporou znalostí z oblasti digitálních medií, hardwaru a počítačových sítí. V prvních letech se zaměřujeme hlavně na budování základních znalostí z programování, práce v operačních systémech Windows a Linux, tvorbu 2D grafiky a úpravu fotografií a samozřejmě na znalosti z hardwaru a počítačových sítích.

Žáci během studia získají také základní ekonomické vzdělání, na které se potom navazuje výukou marketingu a podnikání. Žáci se seznámí s různými typy propagace a jak je nastavit pro konkrétního svého klienta. Dále si vyzkouší krok za krokem založit vlastní firmu a vytvořit podnikatelský záměr. Do učebního plánu je nově zařazen předmět Internetový marketing, který spojuje současné moderní komunikační kanály (hl. sociální sítě) a jejich využití při vytváření kampaní a reklam.

O školního roku 2021/2022 v rámci tohoto oboru nově nabízíme výběr ze dvou specializací a možnost se tímto profilovat ve svém oboru. Žáci si na konci druhého ročníku mohou podle svých schopností a zájmů vybrat ze dvou směrů. Jeden směr je zaměřený na pokročilou grafiku, 3D modelování, stříhání videa a hlavně na virtuální a rozšířenou realitu. Virtuální realitu se žáci nebudou učit pouze používat, ale naučí se, jak ji nastavovat a upravovat simulace. Druhý směr je zaměřený hlavně na vývoj softwaru, programování desktopových a mobilních aplikací, jejich testování, vytváření pokročilých webových stránek (dynamické) a jejich propojení s databázemi.

Absolvent oboru je dostatečně připraven na další studium v oboru na vysoké škole nebo nastoupení do praxe.

Učební plán

 • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Uplatnění

Studijní obor připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti informačních technologií (s důrazem na praktické dovednosti v software, programování a mediálních dovedností). Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování vstupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit např. v následujících oblastech:

 • v oblasti instalace a správy softwarových aplikací, digitálních médií (grafické objekty 2D, 3D, animace)
 • v instalaci a správy operačních systémů
 • v programování a testování desktopového a mobilního softwaru
 • v oblasti návrhu, tvorby a správy webových stránek
 • v návrhu, realizace a administrace počítačových sítí
 • v oblasti navrhování, realizace, údržby a opravy technických prostředků IT
 • v ostatních odděleních firem (logistik, odborný pracovník marketingu apod.)
 • v obecné a specializované podpoře uživatelů prostředků IT
 • jako obchodní zástupce firmy zabývající se prodejem výpočetní techniky

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.

Důležité informace pro nové žáky a pokyny pro školní rok 2022/2023

 • Škola používá bezpečnostní vstupní systém. Pro vstup do školy je nutné zakoupit čip. Tento čip je možné používat pro vstup do školy a zároveň pro odebírání obědů. Škola pro objednávání obědů využívá systém Strava.cz. Žáci si čip zakoupí v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Šátavové dne 1. 9. 2022.
  • Bližší informace pro rodiče ke stravování ke stažení ZDE.
 • Zařídit si svolení k inkasu z účtu (ke stažení ZDE) na stravné a domov mládeže u ubytovaných žáků – termín odevzdání do 30. 6. 2022.
  • Přihláška do Domova mládeže ke stažení ZDE – zájemci o ubytování odevzdají přihlášku nejpozději do 30.6.2022.
  • Bližší informace pro rodiče ubytovaných žáků ke stažení ZDE.
 • Pročíst si pokyny ke školní Online pokladně.
  • Bližší informace najdete na této stránce, kde je k dispozici i návod na registraci rodičů do pokladny a návod, jak zaplatit do pokladny.
  • Zasílání prvních plateb do Online pokladny bude možné AŽ po termínu 15.8.2022

Cizí jazyky

 • Obor IT má povinně anglický jazyk.

Učební pomůcky

 • Seznam učebních pomůcek pro 1. ročník ke stažení ZDE.