Maturitní obor 18-20-M/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru informační technologie je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Pojetí vzdělávacího programu

Studijní obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií. Předměty jsou zaměřené hlavně na získání znalostí z oblasti softwaru s podporou znalostí z oblasti digitálních medií, hardwaru a počítačových sítí. V prvních letech se zaměřujeme hlavně na budování základních znalostí z programování, práce v operačních systémech Windows a Linux, tvorbu 2D grafiky a úpravu fotografií a samozřejmě na znalosti z hardwaru a počítačových sítích.

Žáci během studia získají také základní ekonomické vzdělání, na které se potom navazuje výukou marketingu a podnikání. Žáci se seznámí s různými typy propagace a jak je nastavit pro konkrétního svého klienta. Dále si vyzkouší krok za krokem založit vlastní firmu a vytvořit podnikatelský záměr. Do učebního plánu je nově zařazen předmět Internetový marketing, který spojuje současné moderní komunikační kanály (hl. sociální sítě) a jejich využití při vytváření kampaní a reklam.

O školního roku 2021/2022 v rámci tohoto oboru nově nabízíme výběr ze dvou specializací a možnost se tímto profilovat ve svém oboru. Žáci si na konci druhého ročníku mohou podle svých schopní a zájmů vybrat ze dvou směrů. Jeden směr je zaměřený na pokročilou grafiku, 3D modelování, stříhání videa a hlavně na virtuální a rozšířenou realitu. Virtuální realitu se žáci nebudou učit pouze používat, ale se naučí, jak ji nastavovat a upravovat simulace. Druhý směr je zaměřený hlavně na vývoj softwaru, programování desktopových a mobilních aplikací, jejich testování, vytváření pokročilých webových stránek (dynamické) a jejich propojení s databázemi.

Absolvent oboru je dostatečně připraven na další studium v oboru na vysoké škole nebo nastoupení do praxe.

Učební plán

  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

  • průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod.
  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Uplatnění

Studijní obor připravuje žáky pro kvalifikovanou činnost v oblasti informačních technologií (s důrazem na praktické dovednosti v software, programování a mediálních dovedností). Absolvent je připravován tak, aby se po absolvování vstupní praxe a odpovídající době zapracování mohl uplatnit ve funkcích středního managementu:

  • v oblasti instalace a správy softwarových aplikací, digitálních médií (grafické objekty 2D, 3D, animace)
  • v oblasti navrhování, realizace, údržby a opravy technických prostředků IT
  • v oblasti návrhu, tvorby a správy webových aplikací a webových stránek
  • v ostatních odděleních firem (logistik, odborný pracovník marketingu apod.)
  • v soukromých subjektech a ve státních organizacích jako kvalifikovaný úředník

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysoké škole.