Maturitní obor 23–45-L/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru Mechatronik je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

 

Pojetí vzdělávacího programu

Během studia oboru mechatronik jsou žáci vzděláváni postupnými kroky k tomu, aby získali znalostí a dovednosti v oblasti strojírenského elektrotechnického vzdělávání zaměřeného především do oblasti počítačem řízených obráběcích strojů a výrobních a montážních linek. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku, kde především získají praktické znalosti hlavně v oblasti tvorby řídícího programu obráběcích strojů, elektrotechniky a pneumatiky. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských výrobních strojírenských firmách.

Učební plán

  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

  • průvodce obsahuje přehledně sepsané informace např. o zaměření oboru, aktivit na škole, certifikace, detailněji popsané odborné předměty apod.
  • ke stažení v pdf formátu ZDE

Uplatnění

Absolventi oboru Mechatronik jsou připravováni, aby se po zapracování mohli uplatňovat jako např.:

  • programátoři číslicově řízených strojů a linek
  • pracovníci v nižších a středně technických funkcích v řízení výroby nebo technologické přípravě výroby
  • mistr dílny nebo vedoucí výrobního úseku

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysoké škole.