Mechanik seřizovač – Programátor CNC obráběcích strojů

maturitní obor 23–45-L/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru programátor CNC obráběcích strojů je čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

Obor je podporován Jihočeským krajem.

Pojetí vzdělávacího programu

Během studia oboru programátor CNC obráběcích strojů jsou žáci vzděláváni postupnými kroky k tomu, aby získali znalostí a dovednosti v oblasti strojírenského vzdělávání zaměřeného především do oblasti počítačem řízených obráběcích strojů. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku, kde především získají praktické znalosti hlavně v oblasti tvorby řídícího programu obráběcích strojů. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských výrobních strojírenských firmách.

Podmínky přijetí

  • splnění poviné školní docházky
  • splnění vyhlášených kriterií pro přijetí
  • splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro obor (potvrzuje lékař na přihlášce o studium)

Uplatnění

Absolventi oboru Programátor CNC obráběcích strojů jsou připravováni, aby se po zapracování mohli uplatňovat jako např.:

  • programátoři pro číslicově řízené obráběcí stroje
  • pracovníci v nižších a středně technických funkcích v řízení výroby a technologické přípravě výroby
  • obsluha a seřizování číslicově řízených obráběcích strojů
  • mistr dílny

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysoké škole.