Učební obor 23-56-H/01

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru Obráběč kovů – Obsluha CNC strojů je tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou v posledním ročníku studia.

Žáci jsou po dobu studia sponzorováni partnerskými strojírenskými firmami.

Obor je podporován Jihočeským krajem.

 

Pojetí vzdělávacího programu

Během studia oboru obráběč kovů jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti obrábění kovů zaměřené hlavně na obsluhu CNC obráběcích strojů. Nejprve se však seznámí a získají praktické zkušenosti s konvenčními obráběcími stroji. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.

Učební plán

 • ke stažení v pdf formátu ZDE

Průvodce studiem

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Průvodce oborem ke stažení ve formátu pdf

Uplatnění

Po vykonání závěrečné učňovské zkoušky mohou být absolventi zařazováni jako obráběči, soustružníci kovů, frézaři kovů, brusiči kovů anebo jako obsluha NC a CNC strojů.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou učňovskou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia pro tříleté učební obory navazující na předešlou přípravu. Studium probíhá formou denního dvouletého studia nebo při zaměstnání formou večerního tříletého studia.

Důležité informace pro nové žáky a pokyny pro školní rok 2021/2022

 • Škola používá bezpečnostní vstupní systém. Pro vstup do školy je nutné zakoupit čip. Tento čip je možné používat pro vstup do školy a zároveň pro odebírání obědů. Škola pro objednávání obědů využívá systém Strava.cz. Žáci si čip zakoupí v kanceláři vedoucí školní jídelny p. Šátavové dne 1. 9. 2021.
  • Bližší informace pro rodiče ke stravování ke stažení ZDE.
 • Zařídit si svolení k inkasu z účtu na stravné a domov mládeže u ubytovaných žáků – termín odevzdání do 30. 6. 2021.
  • Přihláška do Domova mládeže ke stažení ZDE – zájemci o ubytování odevzdají přihlášku nejpozději do 30.6.2021.
  • Bližší informace pro rodiče ubytovaných žáků ke stažení ZDE.
 • Pročíst si pokyny ke školní Online pokladně.
  • Bližší informace najdete na této stránce, kde je k dispozici i návod na registraci rodičů do pokladny a návod, jak zaplatit do pokladny.

Pracovní oděv a obuv

 • Objednání a dodání pracovního oděvu a obuvi zajistí škola.
 • Prosíme o změření obvodu hrudi, pasu a výšky žáka (žákyni) a velikost obuvi.
  • Tyto informace pošlete na email sekretariat@sosvel.cz se jménem a názvem oboru nejpozději do 15. 6. 2021.
  • Cena za pracovní oděv a obuv bude přibližně 900,- Kč a bude stržena ze školní online pokladny.

Cizí jazyky

 • Žáci oboru mají možnost volby mezi anglickým a německým jazykem.
 • Zvolený jazyk je potřeba nahlásit na sekretariat@sosvel.cz.

Učební pomůcky

 • Seznam učebních pomůcek pro 1. ročník ke stažení ZDE.

Výběrová řízení firem

 • Žáci mají možnost být sponzorováni několika firmami, se kterými škola spolupracuje.
  • Přehled firem a sponzorované obory ke stažení ZDE.
 • Zájemci o sponzorování si sami určí, kterou firmu si zvolí.